ตารางงาน 3G-DIG

วันที่ ID GAME ID SERVER วันที่รับงาน จำนวน REP หมายเหตุ
1 dechimura YG-ALLDAY 24/04/56 3000 ขุดเรียบร้อย.
2 akatsuki Odinro 26/04/56 1200 ขุดเรียบร้อย.
3
chanawitzzz
Thor 26/04/56 1200 ขุดเรียบร้อย.
4 hunterzaza15 Sealrxz 27/04/56 600 ขุดเรียบร้อย.
5 nookha kiyomi 28/04/56 3600 ขุดเรียบร้อย.
6 desorater kiyomi 28/04/56 3400 ขุดเรียบร้อย
7 chanawitzzz Thor 28/04/56 1200 ขุุุดเรียบร้อย
8 mcguffi titanc3 28/04/56 3600 ขุดเรียบร้อย
9 dekmail08 Class3-Juti 28/04/56 1080 ขุดเรียบร้อย
10 costt05 ygvergin 29/04/56 1800 ขุดเรียบร้อย
11 Moop917 Sensitive-ro 01/05/56 1800 ขุดเรียบร้อย
12 klissda2040 kissinter 02/05/56 1500 ขุดเรียบร้อย
13 hlod123 ninnin 02/05/56 1080 ขุดเรียบร้อย
14
norn2005
sealrxz 02/05/56 5000 ขุดเรียบร้อย
15 wadsakon01 yulgang-plus 05/05/56 3000 ขุดเรียบร้อย
16 wadsakon yulgang-plus 05/05/56 500 ขุดเรียบร้อย
17 costt05 ygvergin 08/05/56 920 (งานด่วน) ขุดเรียบร้อย
18 bank123 ygvergin 09/05/56 1900 (งานด่วน) ขุดเรียบร้อย
19 othersnot ygvergin 10/05/56 300 (งานด่วน) ขุดเรียบร้อย
20 suteera0159 sealpi 14/05/56 590 (งานด่วน) ขุดเรียบร้อย
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31